27 augustus 2018

Reglement en annuleringsvoorwaarden

Camping Oudesluis staat voor kleinschalig logeren en kamperen met aandacht en respect voor mens en natuur. Gebruik dit reglement als handvat voor een prettig verblijf op de camping.

Tarieven van Camping B& B Oudesluis zijn gebaseerd op SVR- richtlijnen. Indien je reserveert voor een plaats op de Camping of in één van onze accommodaties betaal je vooraf de gereserveerde periode. Ook als je eerder vertrekt!

Verdovende middelen Het gebruik van soft- en/of harddrugs is uitdrukkelijk verboden op straffe van onmiddellijke verwijdering van de camping.

Gasten mag je uiteraard ontvangen. Wij rekenen hiervoor geen extra kosten. Alleen als de gasten ook overnachten, brengen wij dit in rekening. Wil je dit dan even aan ons doorgeven?

Rustige huisdieren zijn welkom bij ons, maar op de camping wel aangelijnd. Graag buiten het terrein uitlaten.

Rusttijd graag van 23.00 tot 07.00 uur.

Aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op onze mini- camping bevindende goederen of voor ongevallen van mens en dier, aanvaarden wij niet. Voor verzekering bijv. van de tent of caravan tegen storm, brand, diefstal e.d. dien je zelf zorg te dragen.

Voetballen is helaas niet mogelijk op de camping, dit i.v.m. beschadiging van caravans en tenten.

Trampoline springen is voor eigen risico. Lees eerst de handleiding.

Autovrije camping. Op de camping komen geen auto’s behalve bij het instaleren en opbreken van de tent of caravan.

Toiletten en douches gebruiken we samen en houden ze dus ook samen schoon. Schoonmaak-middelen staan in het toiletgebouw. Houd er rekening mee dat de afvoer is aangesloten op de septictank! Geen hygiënisch verband, bleekmiddelen of chemische vloeistoffen gebruiken. Dit verstoort het biologische proces in de tank.

Chemische toiletten kunnen niet bij ons worden geleegd i.v.m. onze septictank! (Tip: Gebruik een scheutje azijn met afwasmiddel als toiletvloeistof) Gebruik absoluut geen chemische middelen, omdat dit de biowerking van de septictank verstoort.

Huisvuil in dichtgebonden vuilniszakken in de grote zwarte container bij de ingang van de camping.

Graag dichtgebonden omdat wij deze container zelf legen!

Groenafval, glas, papier & plastic/blik. Hiervoor hebben wij speciale containers.

Gebruik elektriciteit tot 6 amp. (max. 1320 watt).

Het gebruik van elektrische kachels is niet toegestaan!

 

Overtreding regels en afspraken

De directie van Camping B&B Oudesluis behoudt zich het recht om campinggasten te weigeren of verder verblijf te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen die dit volgens de directie veroorzaken. Naast overtreding van de in dit regelement opgenoemde regels en afspraken kan ook het gedrag van de campinggasten aanleiding zijn waardoor het verdere verblijf op de camping is uitgesloten.