19 februari 2018

Oudesluis

Oudesluis ontstond al vrij kort na het inpolderen van de Zijpe. Het lag aan de waddenachtige uitlopers van de Zuiderzee. In 1742 was het een periode de grootste kern van Zijpe; het kende ongeveer 68 woningen. De bewoners waren toen overwegend arbeiders, ambachtslieden, vissers en vletterlui. En er was uiteraard een sluiswachter van de sluis. De dorpsnaam is waarschijnlijk ontleend aan het feit dat de sluis een van de eerste sluizen was die in het gebied was gebouwd. Oudesluis was een aanlegplaats voor VOC-schepen, die via het Marsdiep het zeegat kozen en was tevens thuishaven voor een vissersvloot. Toen in 1845 de Anna Paulownapolder werd aangelegd, raakte Oude Sluis afgesneden van zee.