28 maart 2017

Balgzand

Het Balgzand is de grote wadplaat in de kop van Noord-Holland, die ten oosten van Den Helder ligt. Hij dankt zijn naam aan de Wierbalg, een geul die langs de wadplaat stroomt. Het Balgzand is een deel van één van de grootste natuurgebieden van Nederland: de Waddenzee. Het grootste deel van het Balgzand bestaat uit droogvallende wadplaten. Tienduizenden vogels zoeken met laagwater op het Balgzand naar voedsel in de bodem. Bergeenden gebruiken het gebied in de nazomer om er hun veren te ruien. Voor trekvogels is het Balgzand een voedselparadijs.