1 februari 2018

Kapel “De Keins”

Kapel Keins

Onze lieve vrouw van De Keins
De Keinskapel ligt 4 kilometer ten zuiden van B&B Camping Oudesluis en staat op de Westfriese dijk. Het is een prachtige plek voor bezinning en voor velen een bedevaartsoord.   

Geschiedenis
Omstreeks het jaar 1510 spoelde op de Westfriese dijk een houten Mariabeeldje aan. Het zou van de voorsteven van een Portugees schip zijn geslagen. In die tijd bestond de omgeving van de Keins uit ondiepten, moeras en kreken. Dit stond in open verbinding met de Waddenzee.  Gelovigen ontfermden zich over het Mariabeeldje, maakten het beeldje schoon van zeewier met het water uit de dichtstbijzijnde put. Er vonden een aantal wonderlijke gebedsverhoringen plaats. Dit was de aanleiding om daar in 1519 een kapel te bouwen, waarin het Mariabeeldje werd geplaatst. Lees verder