28 maart 2017

Kapel Keins

Onze lieve vrouw van De Keins

De Keinskapel ligt ten zuiden van Camping Oudesluis en staat op de Westfriese dijk. Het is een prachtige plek voor bezinning en voor velen een bedevaartsoord.   

Geschiedenis

Omstreeks het jaar 1510 spoelde op de Westfriese dijk een houten Mariabeeldje aan. Het zou van de voorsteven van een Portugees schip zijn geslagen. In die tijd bestond de omgeving van de Keins uit moeras en kreken. Dit stond in open verbinding met de Waddenzee.  Gelovigen ontfermden zich over het Mariabeeldje, maakten het beeldje schoon van zeewier met het water uit de dichtstbijzijnde put. Er vonden een aantal wonderlijke gebedsverhoringen plaats. Dit was de aanleiding om daar in 1519 een kapel te bouwen, waarin het Mariabeeldje werd geplaatst.

Geneeskrachtige put

Jaarlijks mocht er binnen de grenzen van de parochie Schagen een processie met het Mariabeeld worden gehouden. Ook de put. waarin het beeld na vinding gereinigd was, werd in ere gehouden. Want het water uit de put heeft op verschillende mensen een geneeskrachtige uitwerking gehad. Het Mariabeeld staat thans weer in het Westfries Museum in Hoorn.

Sterkste leycentrum van Nederland

Op zondag 21 augustus 1994 had historicus/wichelroedeloper Wigbolt Vleer een visioen. In dit visioen zag hij een zeedijk, huizen, een bron en het woord “Keins”. Op de achtergrond zag hij een Mariabeeld. Het dorp Keins is in de kaart al gauw gevonden. Op 17 oktober vertrekt hij met een metgezel uit Friesland om het plaatsje te gaan bezoeken. Rijdende op de Afsluitdijk en nog ongeveer 20 kilometer van zijn doel merkte hij dat zijn wichelroede al reageerde op een sterk krachtveld. Bij de kapel aangekomen werden de wichelroeden van Wigbolt en zijn metgezel direct naar de waterput getrokken.

Nader onderzoek wees uit dat Keins een punt is op de zogenaamde Michaëlslijn. Deze leylijn* loopt van Santiago de Compostela via Carnac en Le Mont Saint Michel naar Hargen en Keins en verder naar Oosterland op Wieringen, Harlingen en Wijnaldum, Sylt en Stockholm om vervolgens 4000 km van het begin te eindigen in Archangel. Deze leylijn loopt diagonaal over de waterput. In totaal werden er vanuit de waterput 132 leylijnen gevonden. Hiermee is de waterput in Keins het sterkste leycentrum van Nederland.